Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

woj. podlaskie

Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Ogrodowa 11, 15-027 Białystok
Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna  rejestracja tel. 85 6646888
https://www.onkologia.bialystok.pl/pages/specjalistyczna-przychodnia-onkologiczna

 

Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15a, 15-269 Białystok
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  tel. 85 8318376
https://www.uskwb.pl/pl_PL/poradnia-chirurgii-szczekowo-twarzowej.html 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. J Śniadeckiego w Białymstoku
ul M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  Tel. 85 7488213
http://www.sniadecja.pl/oddzialy-i-poradnie/#4

 

SP ZOZ  MSWiA im. M. Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku
ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok
Poradnia Onkologiczna Tel. 47 7104007
http://www.zozmswia.bialystok.pl/pl/poradnie/poradnia-onkologiczna

 

NZOZ Przychodnia Lekarsko-pielęgniarska Eskulap w Augustowie
ul. Wojska Polskiego 51, Augustów
Gabinet Onkologii,  tel. 87 6432764, 87 6430254rejestracja@eskulap.augustow.pl
http://eskulap.augustow.pl/

 

Samodzielny Publiczny ZOZ w Bielsku Podlaskim
ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Poradnia Onkologii i Chemioterapii, tel. 85 8334354
https://www.spzoz-bielsk.pl/dzialalnosc-medyczna/poradnie-specjalistyczne/

 

SP ZOZ Szpital im W. Mantiuka w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Poradnia Onkologiczna
rejestracja tel.85 6829170(6), 85 6829037
http://spzoz.hajnowka.pl/uslugi-medyczne/poradnie-specjalistyczne/poradnia-onkologiczna/

 

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana wyszyńskiego w Łomży
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11,  18-400 Łomża
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej  Tel. 86 4733385
Poradnia Onkologiczna Ogólna   Tel. 86 4733375
https://www.szpital-lomza.pl/

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Ul. Szpitalna 60, 16-433 Suwałki
Poradnia Onkologiczna - rejestracja tel. 87 5629 490, 87 5629433
https://szpital.suwalki.pl/pl/poradnie/poradnie-specjalistyczne/ 

 

Szpital Powiatowy w Zambrowie
ul. Papieża Jana Pawła II 3, 18-300 Zambrów
Poradnia Onkologiczna
rejestracja Tel. 86 2763643
http://www.szpitalzambrow.pl/poradnie.html

Facebook