Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Sprawozdanie rok 2012

II SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI „Z UŚMIECHEM PRZEZ ŻYCIE”

                                                           ZA ROK 2012

 

Celami Fundacji są:

 • szerzenie wiedzy i informacji na temat zdrowia człowieka,
 • szerzenie wiedzy i informacji na temat schorzeń, w tym chorób nowotworowych,

ze szczególnym uwzględnieniem raka, w tym raka jamy ustnej,

 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • rozbudowa systemu wsparcia i samopomocy dla pacjentów i osób chorych, osób po przebytych chorobach oraz ich rodzin,
 • ułatwienie dostępu do i wymaganie wysokiej jakości usług medycznych i rehabilitacyjnych,
 • włączenie badań przesiewowych raka jamy ustnej do programu profilaktyki NFZ oraz ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych Przez firmy ubezpieczeniowe, w przyszłości także do prywatnych ubezpieczeń medycznych, jeśli zostaną one wprowadzone do polskiego systemu prawnego,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych, w tym także środków z Unii Europejskiej.

 

Obecnie Fundacja skupia się głównie na działaniach edukacyjnych wśród lekarzy stomatologów pod hasłami „Lekarz stomatolog lekarzem pierwszego kontaktu w profilaktyce nowotworowej  jamy ustnej” i „Lepiej zapobiegać niż leczyć”  oraz współorganizowaniu dla pacjentów dni otwartych z badaniami przesiewowymi w gabinetach dentystycznych.

 

W ramach kampanii edukacyjnej Fundacja wydrukowała ulotki dla:

 •  
  • pacjentów – ulotkę komiks informującą ich o tym,  czego powinni domagać się i na co,

szczególnie zwrócić uwagę  podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym

 •  
  • lekarzy stomatologów - ulotkę - kompendium wiedzy na temat raka jamy ustnej
  • lekarzy internistów, laryngologów, neurologów itp. pod hasłem „ przestrzegaj, chroń, pomagaj” na temat przyczyn i zagrożenia rakiem jamy ustnej

 

     8-10 marzec 2012 roku – na targach stomatologicznych KRAKDENT w Krakowie Fundacja zaprezentowała na swoim  stoisku ulotki i materiały informacyjne na temat nowotworów jamy ustnej.

 

Marzec – maj 2012 roku - zorganizowaliśmy  „Akcję profilaktyczną w twoim gabinecie lub twojej gminie”. Akcja ta cieszyła się ogromnym powodzeniem, Przystąpiło do niej wiele gabinetów i klinik stomatologicznych z całej Polski, Podczas Akcji przeprowadzone zostały bezpłatne  badania kontrolne stanu uzębienia osób zgłaszających się do gabinetu oraz badania w kierunku występowania raka jamy ustnej. Przebadano 467 osób a 21 zostało skierowanych na dalszą konsultację.

 

25 – 26 maja 2012 roku na VII Kongresie „Akademii Po Dyplomie- Interna” odbywającym się               w hali Torwaru w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej  Fundacja prezentowała na swoim stoisku materiały informacyjne oraz specjalnie przygotowane z tej okazji ulotki.

 

16 czerwca 2012 roku, w Zielonej Górze w siedzibie PTS, zorganizowaliśmy wykład                         pt. „Rola lekarza stomatologa w wykrywaniu patologicznych zmian przedrakowych i rakowych w jamie ustnej. Przypadki kliniczne z własnej praktyki” wygłoszony przez dr Małgorzatę Giezek-Kaczmarek.

 

Z okazji 12 września – Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej – Fundacja przeprowadziła  w lokalnych mediach, na stronach internetowych miast i gmin, w gabinetach i klinikach stomatologicznych, organizacjach i firmach stomatologicznych, na bilbordach kampanię informacyjną na temat prawidłowej higieny jamy ustnej oraz jej znaczenia dla zdrowia człowieka.

 

14-15 września 2012 roku, na IV Kongresie Kobiet w PKiN w Warszawie, Fundacja  „Z uśmiechem przez życie” miała swoje stoisko, na którym prezentowane były informacje dotyczące raka jamy ustnej.

 

20 września 2012 roku, podczas targów stomatologicznych CEDE w Poznaniu, Fundacja zorganizowała II Konferencję pt. ”Lekarz stomatolog lekarzem pierwszego kontaktu w profilaktyce nowotworowej”.

Wykłady poprowadzili:

 1. dr Magdalena Pawelczyk-Madalińska – „Nie przegap raka jamy ustnej – ważna diagnostyka przesiewowa w każdym gabinecie”,
 2.  dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk – „Opieka stomatologiczna nad pacjentem z nowotworem okolicy Glowy i szyi przed terapią oraz w trakcie jej trwania”,
 3. dr n. med. Paweł Grabowski – „Dlaczego większość nowotworów głowy i szyi jest późno rozpoznawana?” oraz „Trudne rozmowy z pacjentem onkologicznym”.

 

Podczas Konferencji  zaprezentowane zostały nowoczesne metody wczesnego wykrywania chorób nowotworowych jamy ustnej.

Podczas targów, na ARENIE CEDE 2012, dr Magdalena Pawelczyk-Madalińska poprowadziła wykład „Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym” oraz standardowe, prawidłowe badanie jamy ustnej na pacjencie”.

Zorganizowaliśmy również  akcję  „Czyste ręce - czyste sumienie”. Na stoiskach naszych partnerów znajdowały się ulotki Fundacji oraz można było zakupić mydełko-cegiełkę.

 

10 listopada 2012 roku, podczas 11 Dolnośląskich Targów Stomatologicznych we Wrocławiu, zorganizowaliśmy wykład pt. „Rola lekarza stomatologa w wykrywaniu patologicznych zmian przedrakowych i rakowych w jamie ustnej. Przypadki kliniczne z  własnej praktyki” wygłoszony  przez dr Małgorzatę Giezek- Kaczmarek.

 

12 grudnia 2012 przedstawiciele naszej Fundacji wzięli udział w konferencji w Poznaniu inaugurującej Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Fundacja zadeklarowała, że będzie wspierać ten program.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI „Z UŚMIECHEM PRZEZ ŻYCIE” ZA ROK 2012

 

Źródła finansowania Fundacji w roku 2012:

 

Aby realizować cele statutowe Fundacji kontynuujemy dwie umowy partnerskie z Firmą POLDENT i MEDITRANS, suma wpłat w 2012 roku wyniosła 29 920,00 zł.

 

II Konferencja zorganizowana na targach stomatologicznych CEDE w Poznaniu poświęcona profilaktyce nowotworowej jamy ustnej przyniosła przychód 10 440,00 zł. Ze sprzedaży mydełek -cegiełek uzyskano 1 650,00 zł.

Fundacja otrzymała także darowizny w wysokości 11 728,40 zł.

 

Podsumowując,  przychody Fundacji wyniosły w 2012 roku 53 738,40zł.

 

Koszty poniesione z tytułu działalności Fundacji w roku 2012:.

 

Koszty z tytułu umów o pracę i innych umów wraz ze składkami ZUS, FP, FGSP wyniosły 33 282,80 zł.

 

Zorganizowanie II Konferencji na targach stomatologicznych CEDE w Poznaniu poświęconej profilaktyce nowotworowej jamy ustnej obciążyło Fundację  kwotą  4 260,48 zł.

 

Zamówienie i wydrukowanie ulotek informacyjnych Fundacji oraz ulotki-komiksu dla pacjenta stanowiło koszt  896,80 zł.

 

Pozostałe usługi: bankowe, transportowe i inne wyniosły  6 268,40 zł

Krajowe podróże służbowe (wyjazd na konferencje, targi Krakdent, Cede, etc) to koszt 1 103,07 zł

Koszty finansowe (odsetki, różnice etc) to kwota 14,42 zł

 

Podsumowując, Fundacja wydała na działalność statutową kwotę  45 825,97

 

Wynik finansowy z tytułu działalności statutowej Fundacji „Z uśmiechem przez życie” na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 7 912,43zł. Zarząd zaproponuje Radzie Fundacji, aby wypracowany zysk pokrył  stratę z roku 2011, natomiast pozostała cześć została przeznaczona na dalszą działalność Fundacji.

 

Działania przewidziane na rok 2013:

 

Aby zrealizować cele Fundacji Zarząd zwróci się do Fundatora z prośbą o zaproszenie do Rady Fundacji lekarzy stomatologów związanych ze środowiskiem akademickim, zajmujących się problemami raka jamy ustnej. Pozwoli  to  Fundacji podnieść merytoryczną jakość  działań.

 

 W roku 2013 Fundacja zorganizuje III Edycję Konferencji „Lekarz stomatolog lekarzem pierwszego kontaktu w profilaktyce nowotworowej” i „Lepiej zapobiegać niż leczyć” z nowymi tematami wykładów na targach stomatologicznych KRAKDENT w Krakowie i CEDE w Poznaniu.

 

Będziemy kontynuować  Akcję „Dni otwarte w twoim gabinecie” w całej Polsce a także sprzedaż mydełek-cegiełek z logo Fundacji.

 

W kwietniu 2013 podczas obchodów 15-lecia PTSS we Wrocławiu zaprezentujemy na swoim  stoisku ulotki i materiały informacyjne na temat nowotworów jamy ustnej.

 

W maju 2013 roku będziemy obecni z materiałami edukacyjnymi na VIII Kongresie Akademii Po Dyplomie Interna.

 

Planujemy kontynuację działań związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.

 

Zamierzamy, jako członek wspierający, nawiązać współpracę z Polską Grupą Badań Nowotworów Głowy i Szyi w celu przystąpienia do ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi (w ramach filaru I i II tj. edukacji i podniesienia świadomości).

 

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” czyni starania w celu pozyskania nowych partnerów w kraju i za granicą Polski.

 

Zarząd Fundacji uznaje za niezbędne kontynuowanie działań Fundacji w roku 2013, uwzględniając powyższe plany, a także rozwijając nowe pomysły, mające na celu realizacje zadań statutowych.

 

  

Facebook