Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Immunosupresja

Immunosupresja  to hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne. 

Ryzyko raka jamy ustnej (i innych nowotworów)  wzrasta u pacjentów o obniżonej sprawności układu immmunologicznego. Jego powodem mogą być:

  • Wrodzone lub nabyte niedobory odporności np. pacjenci z AIDS
  • Stosowanie leków immunosupresyjnych z powodu innych chorób np. choroby układowe tkanki  łącznej
  • Stosowanie leków immunosupresyjnych u pacjentów po przeszczepach narządów
Facebook