Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

woj. śląskie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Przychodnia Przykliniczna – Poradnia Onkologiczna
Rejestracja główna i informacja  tel. 32 2788888
http://www.io.gliwice.pl/dla-pacjenta/rejestracja-przychodni-przyklinicznej

 

Katowickie Centrum Onkologii, Zespół nr 1 w Katowicach
Ul. Raciborska 28,  40-074 Katowice
Poradnia Onkologiczna - rejestracja  tel. 32 4200420
poradnia.onkologiczna@kco.katowice.pl
https://www.kco.katowice.pl/poradnie

 

SPSK im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM  w Katowicach
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  tel. 32 2591378,
http://spskm.katowice.pl/swiadczenia/

 

Centrum Medyczne Mavit w Katowicach
ul. Szopienicka 65, Katowice
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  tel. 32 3587700
https://www.mavit.pl/nasze-placowki/szpital-cm-mavit-w-katowicach/ 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie
Poradnia przy ul. Bialskiej 104/118
Poradnia Onkologii,  rejestracja  tel. 34 3673417, 34 3673750
https://www.szpitalparkitka.com.pl/38,Poradnie-przy-ulicy-Bialskiej-104-118

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju
Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  tel. 32 4784281
https://www.wss2.pl/strona.php?id=78

 

Szpital Rejonowy im. Dr J. Rostka w Raciborzu
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  tel. 32 7555034
Poradnia Onkologiczna  tel. 32 7555016
http://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=poradnie

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej z Gabinetem Zabiegowym
Rejestracja  tel. 32 3682704, 32 3682732
Poradnia Onkologiczna  tel. 32 3682731
http://www.wss5.pl/content/poradnia-chirurgii-szczekowej-i-stomatologicznej

 

 

 

Facebook