Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI „Z UŚMIECHEM PRZEZ ŻYCIE”

                                                           ZA ROK 2011

 

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” została założona dnia

3 lutego 2011 roku w Warszawie.

 

Celami Fundacji są:

- szerzenie wiedzy i informacji na temat zdrowia człowieka,

- szerzenie wiedzy i informacji na temat schorzeń, w tym chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka, w tym raka jamy ustnej,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- rozbudowa systemu wsparcia i samopomocy dla pacjentów i osób chorych, osób po przebytych chorobach oraz ich rodzin,

- ułatwienie dostępu do i wymaganie wysokiej jakości usług medycznych i rehabilitacyjnych,

- włączenie badań przesiewowych raka jamy ustnej do programu profilaktyki NFZ oraz ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych Przez firmy ubezpieczeniowe, w przyszłości także do prywatnych ubezpieczeń medycznych, jeśli zostaną one wprowadzone do polskiego systemu prawnego,

-pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych, w tym także środków z Unii Europejskiej.

 

Pierwszym dokonaniem Fundacji było stworzenie  strony internetowej www.zusmiechem.org.pl, na której umieszczone zostały podstawowe informacje o raku jamy ustnej i sposobach diagnozowania,  baza ośrodków leczących tego typu nowotwory a także informacje dotyczące bieżących działań i dokonań Fundacji.

 Wykonaliśmy również , w formie komiksu, ulotkę  dla pacjentów  informującą ich o tym czego powinni domagać się i na co, w szczególności, zwrócić uwagę  podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym.

17-18 września 2011 roku, na III Kongresie Kobiet w PKiN w Warszawie , Fundacja „Z uśmiechem przez życie” miała swoje stoisko, na którym można było otrzymać podstawowe informacje dotyczące raka jamy ustnej a także wykonać badanie wykrywające zmiany patologiczne w jamie ustnej. W efekcie przebadanych zostało ok. 50 Pań. Prezes Fundacji ,Małgorzata Nowak – Niedźwiedzka, udzieliła wywiadu Pani redaktor  Alicji Resich-Modlińskiej, na temat choroby nowotworowej jamy ustnej, przyczyn zachorowania i sposobów jej leczenia.    

24 września 2011 roku ,  podczas targów stomatologicznych CEDE w Poznaniu , dr Magdalena Pawelczyk-Madalińska poprowadziła wykład pt. „Profilaktyka onkologiczna-jak wystrzegać się oraz leczyć raka jamy ustnej” oraz zaprezentowała na pacjencie pokaz prawidłowego badania jamy ustnej/ http://www.dentowizja.pl/film-wizualizacja.Cede.html/.

Zorganizowałyśmy również  Akcję  „Czyste ręce-czyste sumienie”. Na stoiskach naszych partnerów obok ulotek Fundacji można było zakupić mydełko-cegiełkę w cenie min. 5zł. Po zakończeniu akcji okazało się, że zebrana została kwota 2391,5 zł, która w całości została przekazana na cele statutowe Fundacji.

26 września 2011 roku odbył się 33 Maraton Warszawski, w którym wziął udział Łukasz Pająk. Dobiegając do mety oraz zbierając, za pośrednictwem portalu domore - zrób więcej dla innych,  kwotę 570 zł wsparł działania Fundacji. Podczas Maratonu Fundacja miała swój Punkt Kibica na 29 km, na którym mogła promować swoje działania.

8 października 2011 roku, Firma Poldent zorganizowała  w Fabryce Trzciny wystawę  zdjęć wykonanych przez stomatologów i inne osoby związane ze środowiskiem stomatologicznym, podczas wyjazdów zagranicznych. Organizator wystawy postanowił prezentowane zdjęcia przekazać Fundacji, której udało się sprzedać 51 zdjęć na łączną kwotę 2450 zł. Zdjęcia można jeszcze kupić za pośrednictwem strony Fundacji i ozdobić nimi gabinety stomatologiczne lub sprezentować najbliższym..

28 października 2011 roku Fundacja zorganizowała w Warszawie I Konferencję  poświęconą aspektom związanym z chorobą nowotworową  jamy ustnej pt. „Lekarz stomatolog lekarzem pierwszego kontaktu w profilaktyce nowotworowej”. Na Konferencji wykłady poprowadzili:

- dr Magdalena Pawelczyk-Madalińska – „Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w praktyce lekarza stomatologa-diagnostyka i leczenie. Możliwości jakie daje test ViziLite i inne dostępne testy diagnostyczne”

- dr n. med. Robert Balicki- “Najnowsze dane o zmianach przedrakowych jamy ustnej: etiologia, klinika, diagnostyka, leczenie”.

- dr hab. n. med. Jolanta Pytko - Polończyk- “Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu radioterapii u pacjentów chorych na raka narządów głowy i szyi”.

- Anna Celej socjolog i Małgorzata Kaczyńska psycholog – „Trudne informacje, trudne sytuacje-rola diagnozy w pracy lekarza stomatologa”.

W Konferencji  udział  wzięło 52 lekarzy z całej Polski. Nasi wykładowcy zrezygnowali z  honorarium wspierając w ten sposób działania statutowe Fundacji.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” zorganizowała również „Akcję profilaktyczną w Twoim gabinecie lub Twojej gminie”. 26 listopada ,w Gliwicach w gabinecie stomatologicznym dr Ewy Gaś-Szymanowskiej ,odbyły się bezpłatne  badania kontrolne stanu uzębienia osób zgłaszających się do gabinetu oraz badania w kierunku występowania raka jamy ustnej. Akcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem i jest kontynuowana w całym kraju.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI „Z UŚMIECHEM PRZEZ ŻYCIE”

 

Źródła finansowania Fundacji:

 

Aby realizować cele statutowe  Fundacji podpisane zostały dwie umowy partnerskie z Firmą POLDENT i MEDITRANS na comiesięczne wpłaty, na podstawie których zgromadzono na koncie 18 000,00 zł.

Zorganizowana I Konferencja poświęcona profilaktyce nowotworowej jamy ustnej przyniosła dochód 12 243,00 zł.

Ze sprzedaży mydełek -cegiełek uzyskano 580,00 zł.

Fundacja otrzymała darowizny w wysokości 14 148,50 zł.

 

Podsumowując przychody, Fundacja zgromadziła na koncie 44 971,50 zł.

 

 

Koszty poniesione z tytułu działalności Fundacji:

 

Zamówienie i zakup mydełek z logo Fundacji stanowiło obciążenie w wysokości 12 238,51 zł.

Zamówienie i zakup dwóch stanowisk prezentacyjnych i dwóch roll-up z logo Fundacji a także 20 puszek kwestarskich  stanowiło koszt w wysokości 5 701,50 zł.

Koszty z tytułu umów o pracę i innych umów wraz ze składkami ZUS, FP, FGSP wyniosły 18 068,78 zł.

Zorganizowanie I Konferencji poświęconej profilaktyce nowotworowej jamy ustnej obciążyło Fundację  na 12 479,97 zł.

Zamówienie i wydrukowanie ulotek informacyjnych Fundacji oraz ulotki-komiksu dla pacjenta stanowiło koszt 542,00 zł.

Pozostałe usługi: bankowe, transportowe i inne wyniosły 2 341,80 zł

 

Podsumowując koszty , Fundacja wydała na działalność statutową 51 372,56 zł

 

 

Wynik finansowy z tytułu działalności statutowej Fundacji „Z uśmiechem przez życie” na dzień 31.12.2012 roku wyniósł    -6 401,06

 

 

 

W roku 2012 Fundacja zorganizuje II Edycję Konferencji „Lekarz stomatolog lekarzem pierwszego kontaktu w profilaktyce nowotworowej” z nowymi tematami wykładów.

Kontynuuje  Akcję „ Dni otwarte w Twoim gabinecie” w całej Polsce a także sprzedaż mydełek-cegiełek z logo Fundacji .

W planach jest również kampania informacyjna związana z chorobą nowotworową jamy ustnej na targach stomatologicznych Krakdent w Krakowie  a także  całodniowa sesja poświęcona nowotworowi jamy ustnej na Cede  w Poznaniu.

W czerwcu 2012 roku na spotkaniu PTS w  Zielonej Górze zamierzamy zorganizować wykład poświęcony profilaktyce nowotworowej jamy ustnej.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” czyni starania w celu pozyskania nowych partnerów, w kraju i za granicą Polski, do stałej współpracy.

Chcielibyśmy także, 15 czerwca ustanowić w Polsce,  Dniem walki z nowotworem jamy ustnej.

Facebook