Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

22 stycznia 2015 - Wykład prof. Tomasza Konopki na PTS w Łodzi

22 stycznia 2015 r  w PTS w Łodzi odbyło się zebranie naukowo-szkoleniowe, na którym prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka wygłosił wykład pt. „Leczenie wybranych chorób błony śluzowej jamy ustnej – najnowsze metody i leki”. Na początku wykładowca  przedstawił najczęstsze choroby błony śluzowej, z którym pacjenci zgłaszają się na leczenie specjalistyczne wg obserwacji własnych:

  1. Kandydoza                              18%
  2. Liszaj płaski                             13,1%
  3. BMS                                          11,1%
  4. Afty nawrotowe                     10%
  5. Leukoplakia                               9,1%    
  6. Infekcje HSV-1                          5,7%
  7. Zmiany pourazowe                  5,4%
  8. Język geograficzny                   4,3%      
  9. Torbiel zastoinowa                  3,5%
  10. Zespół Stevensa-Johnsona    3,0%

Następnie Pan Profesor omówił takie zagadnienia jak:

-   leczenie grzybicy jamy ustnej- diagnostyka, eliminacja przyczyn  i okres farmakoterapii u pacjentów  immunokompetentnych i immunosupresyjnych

-  leczenie chorób wirusowych takich jak HSV1 i HSV3 u obu wyżej wymienionych grup pacjentów

-  leczenie aftoz

-  leczenie liszaja płaskiego

-  protokół postępowania w leukoplakii

-  leczenie BMS

Z punktu widzenia  Fundacji i zagadnień jakimi się zajmuje najważniejszy jest sposób postępowania w wypadku leukoplakii. 

Prof.Konopka przedstawił protokół postępowania w leukoplakii.  Lekarz stomatolog powinien przeprowadzić staranny wywiad , w czasie którego,  przy pomocy specjalnego arkusza (np. ankiety takiej jaka jest stosowana w czasie Dni otwartych w gabinetach stomatologicznych) określi  czynniki ryzyka. Stałym elementem powinna być minimalizacja działań czynników ryzyka  (np. minimalna interwencja antynikotynowa, leczenie grzybicy i leczenie periodontologiczne).  Każda leukoplakia wymaga odroczonego  lub natychmiastowego badania histopatologicznego zgodnie z klasyfikacja Van der Wala. Inną zmianą przednowotworową wymagającą weryfikacji histopatologicznej  są czerwone odmiany liszaja płaskiego (postać nadżerkowa i zanikowa).

Następnym krokiem jest leczenie chirurgiczne (alternatywnie laser twardy lub terapia fotodynamiczna).   Poniżej zamieszczamy schemat postępowania.

 

 

Facebook