Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

CEDE 2018 i badania profilaktyczne w trakcie targów

W tym roku podczas poznańskich Targów Fundacja prowadziła badania profilaktyczne we współpracy z władzami samorządowymi Poznania, organizatorem targów,  studentami z PTSS Poznań oraz lekarzami pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Całość badań nadzorował prof. Marcin Kozakiewicz z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pan profesor pełnił równocześnie nadzór merytoryczny nad panelem onkologicznym Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.


W ciągu trzech dni 20-22 września, przebadano 83 osoby (58 kobiet i 25 mężczyzn).

Serdecznie dziękujemy studentom wolontariuszom zaangażowanym w badania oraz nadzorującym ich lekarzom z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Facebook