Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Rola lekarza stomatologa w profilaktyce raka jamy ustnej

ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE ONKOLOGICZNEJ

Lekarz dentysta powinien być lekarzem pierwszego kontaktu w profilaktyce raka jamy ustnej.

Do jego zadań należy:

- diagnoza i leczenie nie tylko chorych zębów lecz całej jamy ustnej, jej tkanek miękkich.

Aż 70% przypadków raka  jamy ustnej poprzedzonych jest zmianami przednowotworowymi, takimi jak utrzymujące się czerwone lub białe plamy na błonie śluzowej (erytroplakia i leukoplakia), niegojące się mimo leczenia nadżerki, owrzodzenia, itp.

- dokładne, standardowe, badanie każdego pacjenta (zewnątrz i wewnątrzustne) pod kątem objawów nowotworu głowy i szyi.

Każda potencjalnie podejrzana zmiana powinna być zbadana histopatologicznie.

 

EDUKACJA I MINIMALNA INTERWENCJA ANYNIKOTYNOWA (metoda 5P)

Podczas wizyty stomatolog powinien poinformować pacjenta o zagrożeniach związanych z patologicznymi zmianami w obrębie jamy ustnej oraz wyjaśnić, jak istotne jest dbanie o higienę jamy ustnej i jakie zachowania potęgują ryzyko choroby.

Ponieważ jednym z najbardziej kancerogennych czynników raka jamy ustnej jest nikotynizm to każdy stomatolog powinien wobec swoich pacjentów podjąć próbę minimalnej interwencji antynikotynowej (MIA). Jest to  około trzyminutowa rozmowa z pacjentem, opierającą się najczęściej   na zasadzie „pięciu P”`

- Pytaj (o palenie),

- Poradź (zaprzestania),

- Planuj (terapię antynikotynową),

- Pomagaj (w jej wyborze),

- Pamiętaj (aby określić gotowość do zaprzestania palenia).

PROFILAKTYKA. SAMOKONTROLA.

Niskie ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej i wysoki wskaźnik wykrywalności jest w tych krajach, w których inwestuje się w profilaktykę, w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć.

Profilaktyka  wtórna – to przeciwdziałanie skutkom choroby poprzez wczesne rozpoznanie, czyli skrinigowe badanie stomatologiczne oraz badanie okresowe (stany przednowotworowe zwiększające ryzyko rozwinięcia się raka).

Zasady postępowania klinicznego pokazuje schemat:

Rys 1. Zasady postępowania klinicznego – tabela.

Samokontrola pacjenta – to samodzielna ocena stanu zdrowia jamy ustnej. Aby pacjent mógł tego dokonać, stomatolog lub higienistka musi mu przekazać podstawową wiedzę na temat niepokojących objawów i sposobu wykonania samobadania. Samokontrolę pacjent wykonuje w dwóch etapach:
- oglądanie (prawidłowa błona śluzowa jamy ustnej jest gładka, lśniąca, bladoróżowa i wilgotna).
- dotyk (sprawdzamy czy nie ma wyczuwalnych zgrubień lub guzków na błonie śluzowej)

Rys. 2 Schemat samokontroli – (rysunki z zakładki profilaktyka/samokontrola schemat samokontroli pdf.  lub https://www.zusmiechem.org.pl/713,samokontrola )

Facebook