Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”. 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym: 

1.Fundacja

 • ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,
 • Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,
 • Fundacja dostarczy do gabinetu  urządzenie potrzebne do wykonania badania przesiewowego,
 • Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej, mini-plakaty,
 • Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem.. 

2. Gabinet stomatologiczny:

 • gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,
 • w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,
 • lekarz przeprowadza  standardowe, kliniczne badanie kontrolne głowy i szyi  pacjenta,
 • następnie lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia diagnostycznego badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać do Fundacji sprawozdanie wg dostarczonego wzoru. 

Kontakt:  info@zusmiechem.org.pl,  tel.22 3517658  

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

DNI OTWARTE w 2023 ROKU

 

W dniach 28.10. 2023 i 18.11.2023r. w SZPZOZ, w Poradni Stomatologicznej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 1 przy ul. Ludwikowskiej 10 w Oleśnicy, zostały przeprowadzone badania profilaktyczne pod kątem nowotworów jamy ustnej, w ramach Akcji Fundacji „Dni otwarte w gabinecie  stomatologicznym”Badanie wykonano przy pomocy urządzenia diagnostycznego Goccles.

Na badania zgłosiło się 48 osób: 35 kobiet i 13 mężczyzn, w następujących przedziałach wiekowych:
do lat 19 – 1 osoba, 20-39 lat – 4 osoby, powyżej 40 lat - 43 osoby.
13 pacjentów było w grupie niewielkiego ryzyka, 17 pacjentów było w grupie podwyższonego ryzyka oraz 18 pacjentów w grupie wysokiego i stosunkowo wysokiego ryzyka.
U 13 osób wykryto nieprawidłowości. Troje z nich zostało skierowanych do dalszej obserwacji lub diagnostyki. Wykryte przypadki to: nadziąślak, owrzodzenie od ucisku protezy trwające ponad miesiąc, liszaj płaski policzka prawego.

Badania przeprowadziła dr Magdalena Malewska. Fundacja serdecznie dziękuje Pani Doktor za przeprowadzenie badań. Dziękujemy również Pani Katarzynie Horoś za koordynację Akcji.

 

17 listopada 2023 roku, w Gabinecie stomatologicznym Hollywood-Smile w Świdniku przy ul. Szkolnej 4, przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.

Na badanie profilaktyczne zgłosiło się 6 osób. Wśród pacjentów znajdowały się 4 kobiety i 2 mężczyzn.

Wszyscy pacjenci byli w wieku powyżej 40 lat.
2 osoby były w grupie podwyższonego ryzyka a 4 w grupie wysokiego ryzyka.

U dwóch pacjentów wykryto nieprawidłowości. U jednego z nich pobrano próbkę do badania histopatologicznego.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie dr Urszuli Ulaneckiej-Jagiełło  za zaangażowanie w akcję edukacyjno-profilaktyczną i przeprowadzenie badań w kierunku raka jamy ustnej.

 

W dniu 21.10.2023r. w Gabinecie Stomatologicznym SMILE INSTITUTE  przy ul. 1 maja 1 w Poniatowej, zostały przeprowadzone badania profilaktyczne pod kątem nowotworów jamy ustnej, w ramach Akcji Fundacji „Dni otwarte w gabinecie  stomatologicznym”. Badanie wykonano przy pomocy urządzenia diagnostycznego Goccles.

Na badania zapisały się 23 osoby. Ostatecznie zgłosiło się 17 pacjentów: 14 kobiet i 3 mężczyzn.
Wśród nich 1 osoba była w grupie niewielkiego ryzyka, 5 osób było w grupie podwyższonego ryzyka oraz
11 pacjentów w grupie wysokiego i stosunkowo wysokiego ryzyka. U nikogo nie wykryto niepokojących nieprawidłowości.

Badania przeprowadziła dr Adrianna Adamczyk. Fundacja serdecznie dziękuje Pani Doktor za przeprowadzenie Akcji.

 

W dniach 25.05 – 02.06.2023r. w NZOZ STOMATOLOGIA WOJCIECHOWSCY s.p. przy ul. Mickiewicza 7 w Brzeszczach, zostały przeprowadzone badania profilaktyczne pod kątem nowotworów jamy ustnej, w ramach Akcji Fundacji „Dni otwarte w gabinecie  stomatologicznym”. Badanie wykonano przy pomocy urządzenia diagnostycznego Goccles.

Na badania zapisały się 136 osoby: 75 kobiet i 61 mężczyzn, w następujących przedziałach wiekowych:
do lat 19 – 5 osób, 20-39 lat – 43 osoby, powyżej 40 lat - 88 osób.
Z tego 26 pacjentów było w grupie niewielkiego ryzyka, 49 pacjentów było w grupie podwyższonego ryzyka oraz 61 pacjentów w grupie wysokiego i stosunkowo wysokiego ryzyka. U nikogo nie wykryto niepokojących nieprawidłowości.

Badania przeprowadziła dr Anna Wojciechowska. Fundacja serdecznie dziękuje Pani Doktor za przeprowadzenie Akcji.

 

6 maja 2023 roku, w Klinice stomatologicznej Sordyl Stomatologia w Andrychowie, przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka błony śluzowej jamy ustnej.

Na badanie profilaktyczne zgłosiły się 23 osoby. Wśród pacjentów znajdowało się 16 kobiet i 7 mężczyzn.

Grupy wiekowe przedstawiają się następująco:

- poniżej 19 lat – 1 osoba

- 20-39 lat - 8 osób

- 40 lat i więcej - 14 osób

Ilość pacjentów w  grupach ryzyka:

- niewielkie ryzyko (0-1 pkt) - 3 osoby

- podwyższone ryzyko (2-3 pkt) -15 osób

- wysokie ryzyko(4 i więcej pkt) – 5 osób

U 5 pacjentów wykryto nieprawidłowości. Wszyscy zostali skierowani do poradni chorób przyzębia.
W trakcie badań zaobserwowano dużą ilość pacjentów z chorobami gardła.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie lekarzom z Kliniki Sordyl Stomatologia za zaangażowanie w akcję edukacyjno-profilaktyczną i przeprowadzenie badań w kierunku raka błony śluzowej jamy ustnej.

 

W dniu 17.03.2023r w klinice stomatologicznej AESTHEDENT w Krośnie przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka błony śluzowej jamy ustnej.

Na badanie profilaktyczne zgłosiło się 29 osób. Wśród pacjentów znajdowało się  17 kobiet i 12 mężczyzn. Grupy wiekowe przedstawiają się następująco:

- 20-39 lat - 4 osoby

- 40 lat i więcej - 25 osób

Wszyscy pacjenci znajdowali się w  grupach ryzyka. U 8 osób wykryto nieprawidłowości:

 1. U 3 pacjentów błona śluzowa nie pochłania światła na granicy podniebienia twardego i miękkiego - otrzymali skierowanie do dalszej diagnostyki histopatologicznej do szpitala na oddział chirurgii szczękowo-twarzowej.
 2. Dwie przetoki aktywne (zębodołowe).
 3. Suchość w jamie ustnej, leczona grzybica jamy ustnej – dalsza diagnostyka w kierunku zespołu Sjogrena, płynu alfa, bakterie bio balance, Anaftin – doraźnie.
 4. Na policzku i w obrębie wyrostka zębodołowego zmętnienie śluzówki, prawdopodobnie leukoplakia – pacjentka poprzednio miała na drugim policzku taką samą zmianę, która po lekach recepturowych od periodontologa zniknęła. Zalecono stosowanie tego samego leku i kontrolę po 3 miesiącach.
 5. Na wardze dolnej wyczuwalny guzek – pacjent umówiony na wycięcie z larygologiem (prawdopodobnie mucocele)

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie lekarzom z Przychodni AESTHDENT za zaangażowanie w akcję edukacyjno-profilaktyczną i przeprowadzenie badań w kierunku raka błony śluzowej jamy ustnej.

 

W dniach 25.02.2023r i 18.03.2023r w przychodniach SNZOZ MOTO-MED. Sp. z.o.o w Kielcach przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka błony śluzowej jamy ustnej.

 1. 1.      25.02.2023r. – Przychodnia przy ulicy Słonecznej 1

Zapisanych i przyjętych zostało 18 osób, w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn.

Grupy wiekowe tych pacjentów przedstawiają się następująco:

mniej niż 40 lat - 2 mężczyzn,  2 kobiety

40 lat i więcej -  6 mężczyzn, 8 kobiet

Ilość pacjentów znajdująca się w grupie ryzyka:

0-1 pkt (niewielkie ryzyko)  -  2 kobiety

2-3 pkt (podwyższone ryzyko)   -  2 mężczyzn oraz 4 kobiety

4 i więcej pkt (wysokie ryzyko)  - 6 mężczyzn oraz 4 kobiety

U 3 pacjentów wykryto nieprawidłowości i skierowano ich do dalszej obserwacji, natomiast  8 pacjentów wysłano do dalszej diagnostyki - wystawiono skierowania na badanie.

Największą grupę stanowiły osoby z leukoplakią, które zostały skierowane do Poradni Błon Śluzowych. Tam również wysłano osoby z liszajem płaskim.
Inne zdiagnozowane przypadki  to rogowacenie na dziąśle, zmiany dna jamy ustnej,  żylaki jamy ustnej.

 1. 2.    18.03.2023r - Przychodnia przy ulicy Zagnańskiej 84b

Zapisanych i przyjętych zostało 15 osób, w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn.
Podział na grupy wiekowe to:
mniej niż 40 lat - 2 mężczyzn,  2 kobiety
40 lat i więcej -  4 mężczyzn, 7 kobiety

Ilość pacjentów znajdująca się w grupie ryzyka:

0-1 pkt (niewielkie ryzyko)  -  1 kobieta

2-3 pkt (podwyższone ryzyko)   -  2 mężczyzn oraz 5 kobiet

4 i więcej pkt (wysokie ryzyko)  - 4 mężczyzn oraz 3 kobiety

Pacjenci, u których wykryto nieprawidłowości oraz skierowano do dalszej obserwacji to 4 osoby,   natomiast  9 osób skierowano do dalszej diagnostyki - wystawiono skierowania na badanie.

Osoby z leukoplakią i liszajem płaskim skierowano do Poradni Błon Śluzowych. Ponadto wykryto przypadki rogowaceń na dziąśle, zmiany dna jamy ustnej oraz powiększony języczek podniebny.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje pani dr Dorocie Kulczyckiej za zaangażowanie w akcję edukacyjno-profilaktyczną i przeprowadzenie badań w kierunku raka błony śluzowej jamy ustnej.

 

 

Dni otwarte w 2022 roku

Dni otwarte w 2021 roku

Dni otwarte w 2020 roku

Dni otwarte w 2019 roku

Dni otwarte w 2018 roku

Dni otwarte w 2017 roku

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

W dniach 25.05 – 02.06.2023r. w NZOZ STOMATOLOGIA WOJCIECHOWSCY s.p.

przy ul. Mickiewicza 7 w Brzeszczach, zostały przeprowadzone badania profilaktyczne
pod kątem nowotworów jamy ustnej, w ramach Akcji Fundacji "Dni otwarte w gabinecie  stomatologicznym”. Badanie wykonano przy pomocy urządzenia diagnostycznego Goccles.

Na badania zapisały się 136 osoby: 75 kobiet i 61 mężczyzn, w następujących przedziałach wiekowych:
do lat 19 – 5 osób, 20-39 lat – 43 osoby, powyżej 40 lat - 88 osób.
Z tego 26 pacjentów było w grupie niewielkiego ryzyka, 49 pacjentów było w grupie podwyższonego ryzyka oraz 61 pacjentów w grupie wysokiego i stosunkowo wysokiego ryzyka.

U nikogo nie wykryto niepokojących nieprawidłowości.

Badania przeprowadziła dr Anna Wojciechowska. Fundacja serdecznie dziękuje Pani Doktor za przeprowadzenie Akcji.

 

 

Facebook